BURNOUT HERSTEL

Je bent niet alleen. 1 op de 7 heeft burn-out klachten.

Daar zit je dan. Thuis met een burn-out. Gevloerd door gevoelens van uitputting. Waarschijnlijk heb je eerder wel signalen gekregen maar nooit gedacht dat een burn-out jou zou overkomen. Je bent te lang doorgegaan op je reserve batterij, die nu echt op is. Het loslaten van werk is lastig. Je voelt je schuldig of twijfelt aan jezelf. Voelt je labiel. Je hoofd zit gewoon vol. Ook je lichaam laat het afweten met allerlei vage klachten zoals onrust, prikkelbaarheid, slaapproblemen of moeite met concentreren. Misschien is zelfs het lezen van dit stuk al een hele opgave.

WERKWIJZE
BURNOUT
BEGELEIDING

 

De burn-out coaching begint met een vrijblijvend telefonisch kennismakingsgesprek. Voelt het goed en klikt het, dan gaan we samen aan de slag.

Om goed in kaart te brengen waar je nu werkelijk staat en wat er nodig is om het tij te keren, beginnen we met de uitgebreide Energy Check-up. Dit bestaat uit de gevalideerde vragenlijst, een uitgebreide intake, een psycho-fysiologische meting bij een biofeedbacktherapeut, een rapportage met concrete adviezen en een coachgesprek.

Na de Energy Check-up wordt er speciaal voor jou een plan op maat gemaakt. Hoeveel sessies er vervolgens nodig zijn is afhankelijk van de aard en stevigheid van jouw stressklachten. Coaching vindt plaats op drie niveaus: lichamelijk, gedragsmatig en mentaal. We werken daarbij volgens de CSR methode. ‘CSR’ staat voor Chronische Stress Reversal: het terugdraaien en herstellen van de (ziekmakende) effecten van chronische stress. Geen diepgaand psychologisch graafwerk of zware medicatie. Maar met goede begeleiding, praktische tips en concrete handvatten gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

In drie stappen herstellen van je burn-out

Stap 1: Stoppen roofbouw

We starten met stoppen. We kijken welke noodmaatregelen nodig zijn om de roofbouw te stoppen, burn-out verschijnselen te verminderen en herstel te bevorderen. Pas als je weer wat energie hebt gaan we naar de volgende stap. Dit is belangrijk omdat er anders te weinig draagkracht is voor de rest van de begeleiding.

Stap 2: Werken aan vitaliteit

Na het eerste herstel is het belangrijk inzicht te krijgen in de oorzaken van de burn-out.  In deze fase leer je inzicht te krijgen in je eigen stress systeem en automatische reactiepatronen. Je leert stress signalen herkennen, je grenzen bewaken, ‘nee’ te zeggen en prioriteiten te stellen. We bouwen de fysieke en mentale belastbaarheid stapsgewijs op zodat je weer regie leert nemen over jouw leven.

Stap 3: Geleidelijk re-integreren

In de laatste fase gaan we stap voor stap werken aan terugkeer op werk. Eerst thuis. We beginnen met het oppakken van cognitieve taken. Gaat dat goed, dan kun je ook geleidelijk op het werk weer wat taken op gaan pakken. Ik begeleid je tot je 100% hersteld en gere-integreerd bent op je werk. Uiteraard hebben we ook aandacht voor terugval preventie zodat een nieuwe burn-out niet meer hoeft voor te komen.

Data

Tijdstip & Data 
Laten we samen kijken naar een passend moment.

Prijzen

Uitgebreide Energy Check-up € 599
Inclusief: kennismakingsgesprek, vragenlijst stressklachten, uitgebreide intake, psycho-fysiologische meting bij een biofeedbacktherapeut, rapportage met een voorstel voor jouw vervolgtraject en een coachsessie.

Praktisch

Duur:
Gesprekken duren 60 min

Locatie:
Binnnen Walevest 46, Dordrecht

Aanmelden:

In bijna alle gevallen worden de burn-out herstel trajecten vergoed door werkgevers.

Werkgevers zijn wettelijk aansprakelijk vanuit de Wet Verbetering Poortwachter.

BEGELEID
WORDEN
DOOR…

 

Alle burn-out herstel trajecten worden begeleid door Suzan Oostvogels. Zij is eigenaar van het MindfulCentrum, psycholoog en geregistreerd CSR coach. Suzan begeleid je liefdevol en professioneel zodat jij op een prettige manier van je burn-out herstelt. >>